Startsida Umeå kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter som läser socionomprogrammet

Praktikcentrum vid Umeå kommuns socialtjänst ligger organisatoriskt inom personalenheten. Praktikcentrum har till syfte att erbjuda studenter som går socionomprogrammet en väl fungerande praktikmiljö, VFU Verksamhetsförlagda studier, inom socialtjänsten.

Praktikcentrum har ett avtal och ett nära samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Praktikcentrum tillhandahåller:

  1. handledare med kompetens och erfarenhet av socialt arbete
  2. introduktionsutbildning för socionomstudenter i VFU där syftet är att ge studenten en bild av kommunens organisation och socialtjänsten i synnerhet
  3. handledning och uppföljning för socionomstudenter
  4. handledarutbildning och kursinternat för handledare för socionomstudenter, i samarbete med Institutionen för socialt arbete
  5. stöd till handledaren från praktiksamordnare

Studenter i VFU bereds även möjlighet att besöka och skaffa sig kännedom om andra sociala verksamheter.

Kontakt

Kontakta gärna Riitta om du har frågor kring VFU för socionomstudenter i socialtjänsten.

090-16 48 22, 070-640 16 48, riitta.parpala@umea.se

Riitta Parpala praktiksamordnare

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.