Startsida Umeå kommun
Flygbild över Umeå

Vill du ha ett givande uppdrag som ledsagare?

Vi söker ledsagare till vuxna eller ungdom med funktionsnedsättning. Din uppgift är att möjliggöra en meningsfull fritid för brukaren. Du arbetar cirka 10–30 timmar per månad med stöd till den enskilde i olika sociala sammanhang, till exempel idrottsaktiviteter, kulturarrangemang och promenader.

Dina insatser är värdefulla och uppskattade. Har du erfarenhet av vårdarbete är det en fördel, men det allra viktigaste är lyhördhet och öppenhet för den enskildes önskemål om fritidsaktiviteter.

Läs mer om uppdraget och registrera din ansökan via www.umea.se/ledigajobb

Kontakt

Jobbsupport
Umeå kommun
090-16 10 99, tryck 1
jobb@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.