Startsida Umeå kommun

Arrangera evenemang:

Gör det säkert

När du arrangerar ett evenemang ansvarar du som arrangör för att evenemanget är säkert när det gäller brandskydd, miljö och hälsa. Sök tillstånd hos polisen i god tid, senast en månad före evenemanget. Bifoga en beskrivning av er brandskyddsorganisation tillsammans med ansökan.

Brandsäkerhet vid evenemang

Kontakt

Erik Rahm
brandinspektör
090-16 22 42
0730-27 80 10
erik.rahm@umea.se

Brandförsvaret
Olycksförebyggande frågor
090-16 22 02

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.