Startsida Umeå kommun

Jag vill arrangera en marknad eller ett evenemang - inomhus

Steg 1

Var ska du hålla till?

Här nedan kan du få hjälp att hitta lämplig lokal eller arena för ditt evenemang.

I vilken lokal ska du ha ditt evenemang?

Ska du arrangera en större konsert eller musikevenemang ska du...

Ansöka om tillstånd hos Polisen

Handläggningstid
cirka 2 veckor

 

Steg 2

Sök alla tillstånd

När du har klart med lokalen så ansök om de tillstånd som är nödvändiga för ditt evenemang. Sök tillstånden samtidigt för då blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du har lokal och alla ansökningar är kompletta: cirka 6 veckor

Ska du servera alkohol?

Ska du servera livsmedel?

Eftersom sophantering är nödvändig måste du...

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.