Startsida Umeå kommun

Jag vill arrangera en marknad eller ett evenemang - utomhus

Steg 1

Var ska du hålla till?

Om du behöver hjälp att hitta en lämplig plats titta i Evenemangsguiden. Har du ytterligare frågor om plats kontakta Gator och parker. Vet du var du kan hålla till ansöker du direkt hos polisen.

Gator och parker
090-16 15 30
Telefontid mån-fre kl 9.00-16.00
(lunchstängt 12-13)
mejl


Vill du hyra en tillfällig torghandelsplats på Rådhustorget ska du kontakta Upab, 090-16 15 50. För de tillfälliga torghandelsplatserna behöver du inte ansöka om polistillstånd.

Behöver du hjälp att hitta lämplig plats?

Eftersom du ska arrangera ett evenemang måste du söka tillstånd hos Polisen.

Ansök här via kommunens e-tjänst 

Handläggningstid
cirka 2 veckor

 

Steg 2

Sök alla tillstånd

När du har fått klart med platsen så ansök om de tillstånd som är nödvändiga för ditt evenemang. Sök tillstånden samtidigt för då blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du behöver samtliga tillstånd och ansökningarna är kompletta: cirka 10 veckor

Ska du sätta upp en byggnad eller tält som ska stå på platsen mer än fem dagar?

Ska du servera alkohol?

Ska du servera livsmedel?

Behöver du stänga av gata eller trottoar?

Ska du använda brandfarlig vara till exempel gasol?

Eftersom sophantering är nödvändig måste du...

Behöver du vatten eller avlopp?

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.