Startsida Umeå kommun

Jag vill starta ett kafé eller en restaurang

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt för dig att först ta reda på vad marken eller lokalen är tänkt att användas som. Är det möjligt att driva en restaurang där? Det gäller oavsett om du har tänkt att bygga nytt eller nyttja befintlig lokal.

Här kan du läsa de fördjupande översiktsplanerna

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen.

Behöver du köpa mark av kommunen?

Steg 2

Sök alla tillstånd

När du har klart med mark eller hittat en lokal så ansök om de tillstånd som är nödvändiga för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för då blir handläggningstiden så kort som möjligt

Beräknad handläggningstid om du har mark och alla ansökningar är kompletta: cirka 10 veckor

Ska du skylta, bygga nytt eller bygga om? Är det en ny typ av verksamhet i lokalen?

Ska du servera alkohol?

Ska du använda brandfarlig vara till exempel gasol?

Eftersom du ska servera livsmedel måste du...

Eftersom du behöver vatten och avlopp måste du...

Eftersom sophantering är nödvändig måste du...

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.