Startsida Umeå kommun
Kommunala fastigheter

Umeå kommun förvaltar, genom Fastighet, totalt
818 000 kvadratmeter (BTA) och hyr in 182 000 kvadratmeter.

Lokalerna utgörs i huvudsak av lokaler för kommunens verksamheter men även lokaler för kommersiellt ändamål förvaltas av kommunen.

Fastighetsbeståndet har i huvudsak följande fördelning:

Typ

 

kvadratmeter (BTA)

Skolor

ca

470 000

Förskolor

ca

73 000

Servicehus/sjukhem

ca

97 000

Fritidsfastigheter

ca

85 000

Förvaltningslokaler

ca

133 000

Affärs- o servicelokaler

ca

39 000

Bostäder

ca

97 000

Övriga

ca

6 000

 

Kontakt

Fastighet
Umeå kommun
fastighet@umea.se

En kommunal fastighet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.