Startsida Umeå kommun

Kontroll av folkölsförsäljning och servering

Miljö- och hälsoskydd har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvar över försäljning och servering av folköl. Det innebär att kommunen och polisen genomför regelbundna kontroller på de anläggningar som anmält folkölsförsäljning.

Hur går en kontroll till?

De flesta kontrollbesök är oanmälda. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att försäljningsreglerna nedan följs.

Efter kontrollbesöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Om kontrollen visar på många eller allvarliga brister så gör Miljö- och hälsoskydd ett återbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats.

Försäljningsregler för folköl

  • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • På varje försäljningsställe för folköl ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Beställ dekaler kostnadsfritt från Folkhälsomyndighetens webbplats
  • Den som säljer folköl är skyldig att ta reda på om köparen är 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsoinstitutets råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
  • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Folköl får inte säljas om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
  • Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.
  • Vid marknadsföring av folköl ska särskild måttfullhet iakttas. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
  • Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Mer information

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information

Där kan du kostnadsfritt beställa dekaler med information om åldersgräns.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.