Startsida Umeå kommun

Villkor för försäljning och servering av folköl

Vem får sälja eller servera folköl?

För att få sälja eller servera folköl krävs att lokalen där verksamheten bedrivs är registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning. Läs mer om att starta en livsmedelsverksamhet här.

Lokalen där folkölsserveringen eller försäljningen sker ska vara avsedd för mathantering. En faktisk försäljning/servering ska ske. Undantag från matkravet finns för detaljhandelsbolag och för tillverkare av öl.

Matvaror i butik

För att en butik ska få sälja folköl ska butiken också sälja lättdrycker som lättöl, läsk och vatten. Dessutom ska kunden kunna köpa en komplett måltid med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt och frysta eller konserverade produkter. Kiosksortiment som till exempel glass, godis, chips, kaffe, te, kakor och liknande är inte tillräckligt för att uppfylla alkohollagens krav.

Matutbud i restaurang

En restaurang som serverar folköl ska erbjuda lättdrycker som lättöl, läsk och vatten. Gästen ska kunna beställa mat, till exempel pizza, varma smörgåsar, hamburgare, kebab eller falafel. Att bara servera varmkorv är inte tillräckligt.

Egenkontroll

För att få sälja eller servera folköl krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur folkölshantering ska bedrivas. Ett egenkontrollprogram ska innehålla följande:

  • Kunskap/utbildning - Hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl?
  • Försäljningsansvar - Vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift?
  • Information till kunderna - Finns skyltar för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur är skyltarna placerade i butiken?
  • Kassaarbete - Vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till minderåriga eller berusade personer och motverka langning?
  • Överträdelser - Vilka åtgärder vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs?
  • Dokumentation - Hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnad av egenkontrollen?

Du kan använda dig av vår mall för egenkontrollprogram för folköl som en hjälp när du tar fram ditt egenkontrollprogram.

Mer information

Mer information för dig som funderar på att börja sälja folköl hittar du i Folkhälsomyndighetens broschyr Att sälja folköl. Broschyren finns översatt till flera språk.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.