Startsida Umeå kommun
Avgifter och taxor

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta avgift för tillsyn och prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2012 att följande avgifter ska gälla i Umeå kommun.

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd i Umeå kommun

Ansökningsavgifterna ska betalas in i förskott i samband med att ansökan inlämnas.

Nedan ser du en tabell med samtliga ansökningsavgifter. I avgiften för tillfälliga tillstånd till allmänheten har en administrativ tillsynsavgift inräknats om 750 kronor som betalas tillbaka vid avslag.

Tillfällena för slutna sällskap och allmänheten får inte ha längre mellanrum än fyra veckor avseende två tillfällen och sex veckor avseende tre tillfällen per ansökan. Är det längre mellanrum måste en ny ansökan ske.

AnsökanAvgift
Nyansökningar/ägarbyten:8 500 kr
  
Utökade serveringstillstånd (permanent):3 500 kr
Utökade serveringstillstånd (tillfälligt):1 500 kr
  
Tillfälliga tillstånd till allmänheten:5 000 kr
Tillfälliga tillstånd till allmänheten mer än 1 dag:5 500 kr
  
Tillfälliga tillstånd till allmänheten begränsad sluten grupp med 
max 150 deltagare, 1 tillfälle:1 200 kr
Tillfälliga tillstånd till allmänheten begränsad sluten grupp med 
max 150 deltagare, 2 tillfällen:1 300 kr
Tillfälliga tillstånd till allmänheten begränsad sluten grupp med 
max 150 deltagare, 3 tillfällen:1 500 kr
  
Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap, 1 tillfälle:800 kr
Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap, 2 tillfällen:900 kr
Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap, 3 tillfällen:1 100 kr
  
Cateringtillstånd:8 500 kr
Cateringtillstånd vid serveringsställe med stadigvarande 
serveringstillstånd:3 500 kr
  
Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe utan serverings- 
tillstånd:8 500 kr
Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe med serverings- 
tillstånd (permanent):3 500 kr
  
Provsmakningstillstånd vid arrangemang med serverings- 
tillstånd (tillfälligt):1 500 kr
Provsmakningstillstånd vid arrangemang utan serveringstillstånd, 
fler än 150 deltagare:5 000 kr
Provsmakningstillstånd vid arrangemang utan serveringstillstånd, 
mer än 1 dag, fler än 150 deltagare:5 500 kr
Provsmakningstillstånd vid arrangemang, max 150 deltagare, 
1 tillfälle:800 kr
Provsmakningstillstånd vid arrangemang, max 150 deltagare, 
2 tillfällen:900 kr
Provsmakningstillstånd vid arrangemang utan serveringstillstånd, 
max 150 deltagare, 3 tillfällen:1 100 kr
  
Anmälan om att kretsen med PBI (personer med betydande 
inflytande) förändras:2 000 kr
  
Tillstånd för gemensamt serveringsutrymme:2 500 kr/sök

Tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd

För löpande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten har tillsynsavgifterna fastställts i förhållande till omsättningen av alkoholdrycker räknat i kronor per år.

En fast administrativ tillsynsavgift om 1 500 kronor per år betalas av samtliga tillståndshavare.

Härutöver tillkommer en rörlig avgift för löpande tillstånd till allmänheten baserad på omsättningen av alkoholdrycker räknat i kronor enligt nedan:

Årsomsättning i kronorAvgift 
0 - 50 0001 500 kr 
50 001 - 100 0002 000 kr 
100 001 - 250 0003 000 kr 
250 001 - 500 0004 000 kr 
500 001 - 1 000 0005 000 kr 
1 000 001 - 1 500 0006 000 kr 
1 500 001 - 2 000 0007 000 kr 
2 000 001 - 3 000 00010 000 kr 
3 000 001 - 4 000 00012 000 kr 
4 000 001 - 5 000 00014 000 kr 
5 000 001 - 6 000 00016 000 kr 
6 000 001 - 8 000 00018 000 kr 
8 000 001 - 12 000 00019 000 kr 
12 000 001 - 16 000 00020 000 kr 
16 000 001 - W21 000 kr 
Dessutom tillkommer en extra årsavgift om 2 000 kr/timme för öppethållande efter kl. 01.00 för de restauranger som har serveringstid till kl. 02.00.

Cateringtillstånd och provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe utan serveringstillstånd har en årlig tillsynsavgift.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.