Startsida Umeå kommun

Kunskapsprov i alkohollagstiftningen

För att få serveringstillstånd måste man göra ett prov för att visa att man har tillräckliga kunskaper i alkohollagen med tillhörande regler.

När du lämnat in din ansökan om serveringstillstånd bokar du en tid för kunskapsprov. Provet görs i stadshuset, hos Miljö- och hälsoskydd, men är framtaget av Folkhälsomyndigheten och ser likadant ut över hela landet.

Kunskapsprovets innehåll

Kunskapsprovet består av flervalsfrågor som fördelas på följande fyra områden: alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning. För att få ett godkänt resultat måste den sökande svara rätt på minst 75 procent av frågorna inom varje område.

Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om kunskapsprovet samt vad du som sökande kan behöva studera inför ett prov. Lathund för alkohollagen kan också vara en hjälp när du förbereder dig inför ett kunskapsprov.

Undantag från kravet på kunskapsprov

I några få undantagsfall behöver den sökande inte genomföra ett kunskapsprov. Det kan vara om den sökande

  1. tidigare har gjort ett prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
  2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan har gjort ett godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan
  3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta
  4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Om ansökan avser ett enstaka tillfälle får kommunen göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov. Det gäller ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Krögarutbildningar

Företag som erbjuder utbildning i alkohollagstiftningen och reglerna för serveringstillstånd:

Burs.se, 0498-48 32 30
Educator AB
, 044-21 37 90
Krogarna.se, 073-98 20 970
Niagarautbildning AB
,
019-16 93 93
Restaurangtjänster
, 08-722 26 00
Sampart
, 070-679 64 94
Sveriges restaurang & barutbildning
, 031-13 78 01

Kontrollera själv vilket företag som erbjuder den utbildning du behöver.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.