Startsida Umeå kommun

Alkohollagen

Den nu gällande alkohollagen trädde i kraft 1 januari 2011.

Några av de viktigaste förändringarna i denna alkohollag när det gäller servering av alkohol på restaurang med serveringstillstånd är:

 • Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs
 • Kraven avseende köksutrustning, matutbud och lokal ändras. Mer information om matkrav hittar du här.
 • Stadigvarande serveringstillstånd för cateringföretag avseende servering till slutna sällskap införs
 • Rumsservering på hotell tillåts uttryckligen i lagen
 • Gemensamt serveringsutrymme tillåts
 • Kryddning av snaps på restaurang tillåts
 • En ny typ av påföljd - erinran - införs och ska tillsammans med varning vara förstahandsåtgärder vid överträdelser av alkohollagen
 • En åldersgräns på 20 år för serveringsansvariga införs
 • Kravet på vilka som ska vara anställda av tillståndshavaren eller inhyrda av bemanningsföretag utökas till att omfatta även bland annat entrévärdar
 • Reglerna för provsmakning av alkoholdrycker förändras
 • Kravet på brandsäkerhet i serveringslokaler utvidgas till att omfatta även lokaler som används för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd
 • Ett krav på kommunala riktlinjer och tillsynsplaner införs
 • Definitionerna av alkoholdrycker förändras och förtydligas, vilket också har medfört att Folkhälsomyndigheten har utfärdat en ny restaurangrapport
 • Marknadsföringsbestämmelsen i alkohollagen - som anger vad framställning i bild får innehålla vid kommersiell annonsering för alkoholdrycker - utvidgas så att den blir generellt tillämplig oavsett val av medium. Vid marknadsföring till konsumenter av alkoholdrycker genom kommersiella annonser får framställning i bild omfatta endast en återgivning av varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar, eller varumärke eller därmed jämförligt kännetecken. Förutom marknadsföring via internet omfattas även annan marknadsföring, exempelvis i form av produktblad eller banderoller och affischer som är avsedda att placeras på säljställe, av bestämmelsen.

Krav på certifierat kassaregister gäller den som har tillstånd för servering till allmänheten i samband med arrangemang vid festivaler och liknande samt så kallade sommarrestauranger. Tidigare har undantag från kraven i lagen om kassaregister gällt i dessa sammanhang.

Mer information finner du under länkarna till höger.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.