Startsida Umeå kommun

Restaurangrapportering

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att fylla i en restaurangrapport varje år. Restaurangrapporten skickas ut till dig som har ett stadigvarande serveringstillstånd i början av varje år och rapporteringen ska vara gjord senast 1 mars.

Restaurangrapporten kan registreras direkt på Folkhälsomyndighetens webb. Använd koden som finns längst upp till höger på restaurangrapporten. Du kan också fylla i blanketten och skicka den till Miljö- och hälsoskydd.

När en verksamhet lägger ned

Om din verksamhet lägger ned, eller om serveringstillståndet av någon annan anledning upphör att gälla under året, skickas en restaurangrapport ut i samband med att Miljö- och hälsoskydd fattar beslut om att återkalla serveringstillståndet. Du får då rapportera inköpta volymer, omsättning med mera för den del av året som ert tillstånd varit gällande.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna som du lämnar in används av kommunen, länsstyrelsen och folkhälsomyndigheten. De används för tillsyn, uppföljning, statistikbearbetningar och som underlag för beräkning av den årliga avgiften. Uppgifterna omfattas av sekretess.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.