Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att fylla i det elektroniska ansökningsformuläret på länken till höger i rutan Mer information. Om du hellre vill skicka in det via post kan du beställa en blankett från Miljö- och hälsoskydd. Vid ansökan tar Umeå kommun ut en ansökningsavgift.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Vid stadigvarande serveringstillstånd är handläggningstiden cirka åtta veckor från att fullständig ansökan kommit in till att ett förslag till beslut har skrivits.

Vid tillfälliga serveringstillstånd kan handläggningstiden vara kortare. Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är cirka 6 veckor och handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är cirka 3 veckor.

Vad kostar det?

Det kostar olika beroende på vilken typ av serveringstillstånd du söker. Avgiften betalas inte tillbaka om ansöken skulle avslås.

Här hittar du avgifterna för serveringstillstånd

När behöver jag serveringstillstånd?

Du behöver nästan alltid söka tillstånd om du ska servera alkohol. Undantaget är om alla tre krav nedan är uppfyllda.

  • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker

Ett exempel då du inte behöver serveringstillstånd kan vara vid en privat bröllopsfest eller 50-årsfest. Läs mer om slutna sällskap.

Ring gärna till Miljö- och hälsoskydd om du är osäker på om din alkoholhantering kräver tillstånd.

Vem kan få serveringstillstånd?

Du som är lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden kan få serveringstillstånd. Du ska vara minst 20 år gammal och får inte ha skulder till samhället i form av skatter eller avgifter. Du bör heller inte ha begått några brott som kan påverka din möjlighet till serveringstillstånd.

Alkohollagen kräver att den som söker serveringstillstånd har kunskap om alkohollagen. Se vilka som erbjuder utbildningar.

Hur länge gäller tillståndet?

Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills du gör förändringar i din lokal eller verksamhet så att det avviker från det du angett i din ansökan.

Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller för den period som anges i beslutet.

Vad händer om jag överträder tillståndet?

Om du överträder tillståndet kan ditt serveringstillstånd dras in. Miljö- och hälsoskydd genomför regelbunden tillsyn på serveringar i Umeå. På sidan om tillsyn kan du läsa mer

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Ett serveringstillstånd gäller endast för den som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i beslutet och tillståndsbeviset. Det betyder att om du som har serveringstillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd. Samma sak gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör slutar tillståndet att gälla.

Vilka krav ställs på lokal och meny?

Den lokal där alkohol ska serveras ska ha en lämplig planlösning och placering. Den ska även vara säker ur brandsynpunkt, bland annat ska den snabbt kunna utrymmas om det börjar brinna. Lokalen ska ha tillräckligt många sittplatser och vara överblickbar. Det ska finnas en varierad meny med flera olika förrätter, varmrätter och efterrätter. Alkoholfria dryckesalternativ ska finnas för alla alkoholdrycker.

Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar och närliggande ungdomsgårdar.

I kommunens riktlinjer för serveringstillstånd kan du läsa vad kommunen anser kan orsaka alkoholpolitiska olägenheter.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Besöksadress
Miljö- och hälsoskydd
Stadshuset
Skolgatan 31 A

Postadress
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
901 84 Umeå

Fax: 090-16 16 89

Organisationsnummer
212000-2627

Bankgiro
154-2079 IKB 14214

Mer information

Blankett för ansökan och anmälan finns i blankettbanken.  Välj tillstånd alkohol och tobak, serveringstillstånd.

Handlingar som ska skickas in med ansökan

Flödesschema - från ansökan till beslut

Alkohollagen

Umeå kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.