Startsida Umeå kommun

Krav vid tillståndsansökan

I samband med en ansökan om serveringstillstånd skickas ditt ärende till bland annat polismyndigheten, skatteverket och kronofogdemyndigheten för att de ska få yttra sig.

Krav på dig som söker serveringstillstånd

 • Du som ansöker måste ha fyllt 20 år.
 • Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren.
 • Du ska kunna visa ekonomisk skötsamhet. Till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten.
 • Du ska göra ett kunskapsprov för att visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen. I samband med ansökan bokar du tid hos Miljö- och hälsoskydd för att skriva Statens folkhälsoinstituts kunskapsprov om alkohol. Det finns många privata företag som erbjuder utbildningar inom alkohollagen.

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringstället

 • Om du söker stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället ha ett eget kök. Köket ska vara registerat hos Miljö- och hälsoskydd. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras. Råvaror ska förädlas. Mer information om kök och matkrav hittar du här.
 • För stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och för tillfälliga serveringstillstånd ska lagad mat kunna erbjudas.
 • Serveringsstället ska ha tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Servering ska ske på en avgränsad yta som är överblickbar och som tillståndshavaren disponerar över.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, t ex ska lokalen kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Du som driver en verksamhet med serveringstillstånd ska till exempel inte störa grannar.
 • Serveringstillstånd kan nekas för verksamheter som ligger i omedelbar närhet till skolor, ungdomsgårdar eller på andra platser där barn och ungdomar vistas. 


Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Ansökningsformulär

Blankett för ansökan och anmälan finns i blankettbanken. Välj tillstånd alkohol och tobak, serveringstillstånd.

Handlingar som ska skickas in med ansökan

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.