Startsida Umeå kommun

Tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan

För att få till stånd en effektiv och systematisk tillsyn upprättar Miljö- och hälsoskydd årligen en tillsynsplan.

Kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel

Kommunen ska kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. I det arbetet ingår bland annat att

  • kontrollera att läkemedel inte utlämnas till den som är under 18 år,
  • kontrollera att information om åldersgränsen lämnas på lämpligt sätt till kunderna, och att personalen har god kännedom om hur reglerna skall tillämpas,
  • kontrollera egentillsynsprogram och
  • kontrollera marknadsföring.

Läkemedelsverket har tagit fram föreskrifter och vägledningar vad det gäller försäljning av receptfria nikotinläkemedel. Dessa går att finna på Läkemedelsverkets hemsida.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.