Startsida Umeå kommun

Tillsynsavgifter för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Umeå kommun

  • Enligt 7 kap 13 § alkohollagen får kommunen ta avgift för tillsyn av folkölsförsäljning.
  • Enligt 19 b § tobakslagen får kommunen ta avgift för tillsyn av tobaksförsäljning.
  • Enligt 23 § lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel får kommunen ta avgift för tillsynen av försäljningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 §221, 223, 224 att följande tillsynsavgifter ska gälla i Umeå kommun vid detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Årlig tillsynsavgift
 Avgifter
Folköl1 000 kronor
Tobak1 000 kronor
Läkemedel900 kronor

Årlig tillsynsavgift uttas från och med första året som verksamheten bedrivs.
Den årliga avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Mer information

Länkar

Blankett för anmälan finns i blankettbanken. Välj Tillstånd alkohol och tobak.

Tobakslagen

Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.