Startsida Umeå kommun

För anbudsgivare

Under ett år köper Umeå kommun varor, tjänster och entreprenader för cirka 2 miljarder kronor.

Aktuella upphandlingar i Umeå kommun

Där kan du själv välja att hämta hem anbudsinbjudan för den upphandling som intresserar dig, följ bara instruktionerna. Du blir prenumerant på den aktuella upphandlingen och får automatiskt meddelande om eventuella ändringar.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.