Startsida Umeå kommun

Hur blir jag leverantör?

Vill du bli leverantör till kommunen? Alla kan bli en av kommunens leverantörer, stor som liten. För att kunna vara med och lämna anbud gäller det för dig att bevaka vilka upphandlingar som annonseras.

Se aktuella upphandlingar

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, till exempel kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.