Startsida Umeå kommun

Lagen om Offentlig Upphandling

Lagen om offentlig upphandling reglerar hur kommunens upphandlingar ska gå till. Den reglerar inte vad som köps in utan talar om hur något ska köpas.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller i alla EU-länder och är en fantastisk möjlighet för att alla leverantörer ska kunna vara med och konkurrera om de offentliga affärerna. 

Två andra lagar som ska tillämpas inom offentlig upphandling är:

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.