Startsida Umeå kommun

Personal, Upphandlingsbyrån

Pia Wangbergh
upphandlare, Tf upphandlingschef
090-16 15 65
070-695 01 81
pia.wangberg@umea.se

Uppdrag: driftentreprenader, hemtjänst-LOV, HVB-tjänster, öppenvård, möbler för vård och omsorg samt skola och förskola

Kontaktperson för socialtjänsten och verksamhetsservice

Anders Blom
upphandlare
090-16 15 73
070-224 82 79
anders.blom@umea.se


Anders Westman
upphandlare
090-16 15 75
070-550 53 21
anders.westman@umea.se

Uppdrag: hjälpmedel och sängar till omsorg, livsmedel, laboratorietjänster, husgeråd, bevakningstjänster, anläggningsentreprenader, konsulter med mera

Kontaktperson för: Vakin, Umeva, Dåva deponi och avfallscenter, Måltidsservice, Gator och parker

Dick Ekström
upphandlare
090-16 15 74
070-508 10 94
dick.ekstrom@umea.se

Uppdrag: Livsmedel, husgeråd, med mera


Göte Jacobsson
upphandlare
090-16 15 61
070-514 67 66
gote.jacobsson@umea.se

Uppdrag: konsulttjänster, kontorsmaterial inklusive datatillbehör, försäkringar, sjukvårdsmaterial, städ- och engångsartiklar, inkontinensmaterial, mjukpapper med mera

Kontaktperson för Umeåregionen, Upab, Kommentus

Jan Lundberg
upphandlare
090-16 15 71
070-326 71 11
jan.lundberg@umea.se

Uppdrag: fordon, färdtjänst, förvaltningsresor, trygghetslarm och larmmottagningar, drivmedel med mera

Kontaktperson för Umeå Energi, Kvarken Ports AB

Johanna Hellqvist
upphandlare
090-16 15 63
070-330 14 65
johanna.hellqvist@umea.se

Uppdrag: affärsresetjänster, banktjänster, hotell, litteratur, tryckeritjänster, reklambyråtjänster

Kontaktperson för Fritid och Kultur, Ekonomi, Miljö- och hälsoskydd, Kommunikation och Näringslivsservice

Martin Deverud
upphandlare
090-16 15 76
070-696 15 76
martin.deverud@umea.seUppdrag: HVB-tjänster, affärsresetjänster, konferenstjänster, hotell, banktjänster, litteratur, tryckeritjänster, profilprodukter, fotograftjänster, städtjänser med mera

Kontaktperson för Miljö- och hälsoskydd, Kultur och Fritid

Nathalie Olofsson
upphandlare
090-16 15 64
072-247 63 22
nathalie.olofsson@umea.se

Uppdrag: möbler för vård och omsorg och skola och förskola, arbetsstolar, kontorsmöbler, inredning, belysning, gardiner, textilier, sängkläder, tvättjänster, entrémattor, begravningstjänster, bröd- och bageriprodukter med mera

Kontaktperson för för- och grundskolan, gymnasieskolan

Rickard Fredriksson
upphandlare
090-16 15 96
070 253 22 09
rickard.fredriksson@umea.se

Uppdrag: storköksutrustningar, vitvaror, licenser, trygghetslarm och larmmottagningar, multifunktionsmaskiner, glass och godis med mera

Ulrika Dahlbom Erlingsson
upphandlare
090-16 11 30
070-577 36 30
ulrika.erlingsson@umea.se

Uppdrag: It-upphandingar med inriktning stödsystem

Victoria Westergren
upphandlare
090-16 15 62
070-375 12 03
victoria.westergren@umea.se

Uppdrag: Leksaker, radio och TV, sportartiklar, aktivitetsmaterial, läromedel och utbildningar med mera

Kontaktperson för Fastighetsdrift, Bygglov, Detaljplanering, Lantmäteri och Mark och exploatering

Ann-Christine Oscarsson
upphandlingsassistent
090-16 15 67
070-879 14 00
ann-christine.oscarsson@umea.se

Rickard Bratvold
E-handel
090-16 17 19
073-086 17 28
rickard.bratvold@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.