Startsida Umeå kommun
Bild på ritningar, lyftkranar och lokal

Tekniska anvisningar inom fastighetsområdet

Här hittar du anvisningar som ska användas vid projektering och byggande av lokaler för Umeå kommun. De ska tillämpas av alla som utför projekteringsuppdrag.

Anvisningarna används för att de lokaler som överlämnas till kommunens verksamheter ska vara så ändamålsenliga och felfria som möjligt. Lokalerna ska vara producerade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och ta stor hänsyn till miljö, energiförbrukning och förvaltningseffektivitet.

Umeå kommuns tekniska anvisningar för lokaler

Numreringen framför varje kapitel står för benämningen i Boverkets byggregler, BBR.

Hela dokumentet

Umeå kommuns tekniska anvisningar (pdf)

Länkar till varje kapitel i dokumentet

Om du är intresserad av en specifik del i de tekniska anvisningarna, klicka på det kapitel du vill läsa mer om (direktlänken till varje kapitel fungerar tyvärr inte om du surfar via mobiltelefon).

Bilagor till Umeå kommuns tekniska anvisningar

Här hittar du bilagor till de tekniska anvisningarna

Kontakt

Fastighet
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
mejl

Hela dokumentet

Sidan har granskats 2017-03-08

Sidans kortadress: www.umea.se/tekniskaanvisningar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.