Startsida Umeå kommun

Brandpolicy, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Som fastighetsägare är vi är skyldiga att förebygga, hindra och begränsa skador som en brand kan orsaka. Därför arbetar vi systematiskt med brandskyddsarbete för våra byggnader och anläggningar.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. En viktig del är att det är tydlligt vilket ansvar fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer har.

Anvisningar

Läs mer på vår brandskyddswebb (Extern tjänst från metisweb.se).

Kontakt

Fastighet
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
fastighet@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.