Startsida Umeå kommun

Lokalfunktionsprogram

Ett lokalfunktionsprogram är ett dokument som beskriver vad vi ser som ändamålsenliga lokaler och utemiljöer i Umeå kommun. Lokalfunktionsprogram finns framtaget för förskolan, grundskolan och socialtjänstens verksamheter.

Förskola

Delarna i funktionsprogrammet för förskolan:

Funktionsprogram för förskolan (pdf)

Funktionsprogrammet
uppdelat i kapitel (pdf):

Innehåll

Förutsättningar

Entréer och hallar

Hygien och omvårdnad

Pedagogiska rum

Förskolans kök

Utemiljö

Personal

Referenser och bildkällor 

Illustrationer i form av ritningsexempel är valda för att visa på olika sätt att utforma och lösa funktioner. Dessa exempel är medvetet olika och visar för- och nackdelar med olika lösningar. Exemplen fungerar som diskussionsunderlag och visar på möjligheter, begränsningar och konsekvenser.

Grundskola och fritidshem

Delarna i funktionsprogrammet för grundskola och fritidshem:

Vård- och omsorg/Socialtjänst

Socialtjänstens verksamheter har tre olika funktionsprogram, beroende på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i lokalen: särskilt boende för äldre, särskild service för vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt särskild service för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.

Kontakt

Fastighet
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
fastighet@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.