Startsida Umeå kommun

Sunda och hållbara offentliga affärer

I slutet av mars 2017 var Umeå kommun värd för en nätverkskonferens i Umeå. Temat för konferensen var Upphandling med social hänsyn”. Tio kommuner från Malmö i söder till Boden i norr, diskuterade och bytte erfarenheter kring ämnet.

Deltagarna var en blandning av personer från kommunernas arbetsmarknads­avdelningar och upphandlare. Även SKL – Sveriges Kommuner och Landsting och den relativt nya Upphandlingsmyndigheten deltog.

Upphandling med social hänsyn har som målsättning, att skapa fler anställ­ningsmöjligheter för de personer i samhället som är i behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. De prioriterade målgrupperna är ungdomar, funktionsnedsatta och utrikesfödda. 2016 införde Umeå kommunkoncern upphandling med social hänsyn.

– Kommuner är en stor och viktig köpare. Social hänsyn i upphandling är ett verktyg för att åstadkomma samhällsnytta genom ansvarsfulla affärer, säger Pia Wangbergh, bitr upphandlingschef i Umeå kommun.

Hon får medhåll av Jonas Lundh, enhetschef Viva arbetsmarknad, som arbetar med de prioriterade målgrupperna.

– Samhället betalar idag ett högt pris för arbetslösheten, både i direkta och indirekta kostnader. Genom upphandling med social hänsyn skapas möjligheter, för att förbättra människors livssituation. Samtidigt som vi minskar samhälls­kost­naderna, när fler människor blir självförsörjande, avslutar Jonas Lundh.


Kontakt

Pia Wangbergh
bitr upphandlingschef
090-16 15 65
pia.wangberg@umea.se

Jonas Lundh
enhetschef Viva arbetsmarknad
090-16 40 09
jonas.lundh@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.