Startsida Umeå kommun

Om social hänsyn

Social hänsyn är det begrepp som används i svensk upphandlings lagstiftning. Det refererar till kontraktsbestämmelser för samhällsansvar och social hållbarhet.

Svensk upphandlingslagstiftning bygger huvudsakligen på EU-direktiv. EU:s vision är att, med hjälp av bland annat social hänsyn i offentlig upphandling, skapa ett samhälle som kombinerar hållbar ekonomisk tillväxt med bättre levnads- och arbetsvillkor. Detta innebär att en framgångsrik ekonomi ska skapas och en viss uppsättning sociala standarder uppnås successivt.

Vikten av sociala frågor understryks i lagstiftning

Social hänsyn har sedan 2001 nämnts i form av att social hänsyn ska beaktas eller eftersträvas i EU:s regleringar och direktiv om offentlig upphandling. 

Sedan 2010 har formuleringen ändrats från att social hänsyn "kan" beaktas till "bör" beaktas. Därför står det i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om offentlig upphandling i försörjningssektor (LUF) att upphandlande myndigheter bör beakta bland annat social hänsyn vid upphandlingar.

2014 antog Europaparlamentet nya regler om offentlig upphandling. I de nya direktiven understryks vikten av sociala frågor ytterligare. Sverige, liksom övriga länder, har fram till 2016 på sig att implementera de nya reglerna i lagstiftningen.

Socialt ansvarsfull upphandling

Enligt EU-kommissionens handledning ”Socialt ansvarsfull upphandling – en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling (2010)” handlar social hänsyn om "upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter":

Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter:

  • anständigt arbete
  • arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter
  • social integration
  • lika möjligheter
  • tillgänglighet för alla
  • beaktande av hållbarhetskriterier
  • frågor om etiskt handel och CSR

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.