Startsida Umeå kommun

Så fungerar upphandling med social hänsyn

Så här går upphandling med social hänsyn till:

1. Inför ny upphandling

När en tjänste- eller entreprenadupphandling initieras bedömer Umeå kommun om krav på social hänsyn ska ställas och vilken typ av modell av krav-/avtalsvillkor/utvärderingskriterium som är mest lämpligt för den specifika upphandlingen. Därefter annonseras upphandlingen.­

2. Kvalificering och utvärdering

Efter sista anbudsdag genomförs en kvalificering av de anbud som har kommit in. Om upphandlingen har social hänsyn som utvärderingskriterium utvärderas anbuden utifrån hur leverantören avser anställa, upplåta lärlings- eller praktikplatser eller föra en dialog om detta med Umeå kommun.

3. Tilldelningsbesked

Leverantör tilldelas kontrakt och avtal tecknas när överprövningsperioden har utgått. När upphandlingen är genomförd får leverantören stöd av en kontaktperson från Umeå kommun. Kontaktpersonen bistår leverantören i rekrytering och hjälper till med att

  • göra en arbetsplatsanalys med inventering av kompetenskrav
  • matcha arbetsplatsanalysen mot personer inom de prioriterade målgrupperna.

Leverantören beslutar om vem av de matchade personerna som anställs.

4. Genomförande

Vid anställning, lärlings- eller praktikplats behöver leverantören förbereda sin organisation och närmaste arbetsledare/handledare på det sätt som krävs utifrån personens förutsättningar och behov. Under introduktionen får leverantören stöd av Umeå kommuns kontaktperson.

I det fall personen slutar sin anställning/praktik påbörjas en ny rekryteringsprocess för att matcha in en ny person ur målgruppen.

5. Uppföljning

Under avtalsperioden kommer Umeå kommun att följa upp samarbetet och det avtal som har slutits.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.