Startsida Umeå kommun
bild på promenadstråk vid umeälvens strand

Klimat, miljö och hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna med­vetet. Det vi gör i dag ska inte få äventyra kommande generationers möjlig­heter att tillfredsställa sina behov. I Umeå arbetar vi på olika sätt för att klara av en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Det finns olika dimensioner av hållbar utveckling – en social, en ekonomisk och en ekologisk. Flera av de områden som Umeå kommun arbetar med är viktiga delar för hållbarhet. Några av dessa områden är jämställdhet, folkhälsa, miljö, naturvård och tillgänglighet.

De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att arbeta inom ett område. Först när vi ser helheten kan vi tala om hållbar utveckling.

Umeå kommuns hållbarhetsarbete utvärderas kontinuerligt och visas i livsmiljöbarometern.

Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26
070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se

Doris Grellmann
naturvårdsplanerare
090-16 16 69
doris.grellmann@umea.se

Livsmiljö

Umeå kommuns hållbarhetsarbete utvärderas kontinuerligt och visas i livsmiljöbarometern.

I Livsmiljöbokslut 2013 (pdf) ges en nulägesbeskrivning över hur Umeå ligger till i förhållande till de nationella miljö- och folkhälsomålen. 

Sidan har granskats 2018-10-03

Sidans kortadress: www.umea.se/hallbarutveckling

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.