Startsida Umeå kommun

Viva arbetsmarknad

Viva arbetsmarknad arbetar i nära samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Socialtjänsten, VLL och den kommunala vuxenutbildningen för att på bästa sätt ge alla deltagare goda förutsättningar för att nå egen försörjning. Deltagare som står långt från arbetsmarknaden prioriteras.

Enheten samordnar och genomför arbetsträning, praktik, rehabilitering, yrkesutbildning, eller annan anpassad insats som kan erbjudas på någon av enhetens ca 20 yrkesinriktade avdelningar. Oavsett vilka individuella förutsättningar som deltagaren har, så utformas en insats i samråd där planering, samordning, uppföljning och utvärdering är förutsättningar för att kunna nå uppsatta mål.

Enheten bedriver ett strategiskt miljöarbete där råvaror och energi tas till vara på ett så effektivt sätt som möjligt. Återbruk, återanvändning, minimal deponi och ett effektivt energinyttjande är ledord som genomsyrar hela verksameten.

Kontakt

Viva arbetsmarknad
Tegelbruksvägen 7
90742 Umeå

090-16 49 00
090-71 94 80 (fax)

Jonas Lundh
Arenor externt
enhetschef
mejl

Göran Lindström
enhetschef
Arenor internt
mejl

Länk
Mer information

Närmare information om våra verksamheter finns "Innehåll/Våra arenor"

Verksamhetsberättelse för 2014(pdf)

Verksamhetsberättelse för 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse för 2016 (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.