Startsida Umeå kommun

Krisstöd − psykosocial beredskap

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Därför kan kommunen och andra organisationer snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal.

Posom

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller andra händelser av sådan karaktär att omfattande psykosocialt stöd till många personer är berättigat.

Posom kallas in via räddningstjänst, ambulans och polis.

Kyrkans stödgrupp

Kyrkans stödgrupp består huvudsakligen av präster och diakoner från Svenska kyrkan i Umeå. Kyrkans stödgrupp kan ge psykosocialt stöd i situationer och kriser där ett mindre antal personer omfattas.

Insatser av kyrkans stödgrupp i Umeå begärs via SOS Alarm eller telefon 090‑12 44 06.

Mer information

Kontakta Posom via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.