Startsida Umeå kommun

Stöd och krisjourer

Det finns en rad jourer som erbjuder stöd, hjälp och rådgivning om du själv eller någon anhörig befinner sig i kris, behöver någon att prata med eller information och råd i någon fråga. Många av jourerna är bemannade dygnet runt alla årets dagar och du som ringer får vara anonym. Många drivs av ideella organisationer.

Bris

Barnens hjälptelefon

Till Barnens hjälptelefon hos Barnens rätt i samhället, Bris, kan du som är under 18 år ringa helt gratis.

Telefon: 0200‑23 02 30

Bris vuxentelefon

Om du har frågor eller behöver råd om något som rör egna eller andras barn, och få information om vart man kan vända sig för att få ytterligare hjälp, kan du som vuxen ringa BRIS vuxentelefon, om barn.

Telefon: 077-150 50 50

Bris hemsida

Brottsofferjour

Telefon: 0200-21 20 19

Brottsofferjourernas riksförbund, BOJ, är en ideell organisation med lokala brottsofferjourer runt hela landet. BOJ är religiöst och partipolitiskt obundet. De lokala brottsofferjourerna ger kostnadsfritt information, hjälp och stöd till brottsoffer och vittnen. Stödpersonerna som arbetar på jourerna har avgivit tystnadslöfte.

Brottsofferjourernas riksförbund, www.boj.se

Brottsofferjouren Umeåregionen

Telefon: 072-732 24 41

Adress: Storgatan 113, 903 33 Umeå

info@umearegionen.boj.se

Brottsofferjouren Umeåregionen umearegionen.boj.se

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en stödchat för barn och ungdomar upp till 25 år. De som sitter i jouren är själva unga och inga experter. De vill vara ett stöd, en första kontakt och en hjälp till självhjälp. Verksamheten är rikstäckande och administreras av Röda Korsets ungdomsförbund.

Mer information: www.jourhavandekompis.se

Jourhavande präst

Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm. Telefonjouren bemannas av präster som gemensamt delar på jourtjänsten. Prästerna har absolut tystnadsplikt. Telefonjouren är öppen alla dagar klockan 22–06.

Telefon: 112, begär Jourhavande präst.

Psykosocial beredskap i Umeå kommun

Akut hjälp, socialjouren

Kvinnojour

Läs mer om kvinnojourer

Mansjour

Läs mer om mansjourer

Rädda barnens föräldratelefon

När du känner att du behöver stöd i ditt föräldraskap kan du ringa Rädda barnens föräldratelefon: 020-78 67 86.

Samtalen är anonyma och kostar en markering. Rädda Barnens föräldratelefon bemannas av frivilliga som själva är föräldrar med lång erfarenhet av att vara det. För att få arbeta i föräldratelefonen har de också gått igenom en utbildning hos Rädda Barnen och en intervju där psykolog bedömt den personliga lämpligheten.

Mer information: Rädda barnens föräldratelefon

 

Röda korset telefonjour

Till Röda Korsets telefonjour kan alla som behöver någon att tala med ringa anonymt. Jouren består av utbildade, frivilliga personer med tystnadsplikt.

Telefon: 0771-90 08 00 alla dagar klockan 14-22.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.