Startsida Umeå kommun

Akut hjälp, krishantering

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller anda akuta situationer, till exempel om man misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Dagtid, ring mottagningsenheten 090-16 10 02

Måndag–onsdag, fredag: 8.30–9.30, 13.00–16.00
Torsdag: 8.30–09.30, 13.00–16.00

Under kontorstid på vardagar tar socialtjänsten hand om akuta ärenden:

Kontakta socialtjänsten

Övrig tid dagtid ring Umeå kommuns växel 090-16 10 00. Om någon är i akut behov av skydd eller stöd ring SOS alarm på telefon 112.

Kvällar och helger, ring socialjouren 090-16 30 50

Socialjouren är öppen under kvällar, nätter och helger. Kontakta socialjouren i akuta situationer. Du får då omedelbar hjälp och kontakt med en socialsekreterare.

Måndag–torsdag: 16.00–00.00 
Fredag: 16.00–01.00 
Lördag: 14.00–01.00 
Söndag: 14.00–01.00

Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via polismyndigheten i Västerbotten på telefon 114 14. Om du är i akut behov av skydd eller stöd ring SOS alarm på telefon 112.

Socialjouren arbetar tätt tillsammans med polis, räddningstjänst och akutsjukvård för att ge ett snabbt stöd. Socialjouren är till för alla som vistas i Umeå kommun och har behov av akuta insatser av socialtjänsten.

Trygghetsplats för avlastning

Om du som vårdar en anhörig eller närstående får akut behov av avlösning erbjuder Umeå kommun trygghetsplatser.

Telefonnummer och länkar

Telefonnumren som är bra att skriva ner och ha i plånboken eller hemma:

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser

1177 Sjukvårdsrådgivning

113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser

SOSAlarm.se

Krisinformation.se

Dinsakerhet.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.