Startsida Umeå kommun

Äldre

När man blir äldre kan det bli svårare att sköta hemmet, sig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Då kan man få stöd av kommunen. Du kan själv besöka en träffpunkt och ta del av olika aktiviteter. Om du har behov av hjälp med matlagning, städning eller liknande så kan du ansöka om hemtjänst.  

Den politiska ambitionen är att alla ska kunna bo hemma så länge som möjligt och få den hjälp som behövs för att behålla sin livskvalitet.

Sidan har granskats 2018-02-05

Sidans kortadress: www.umea.se/aldrestod

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.