Startsida Umeå kommun

Äldreplan 2018–2028

Äldreplanen är ett dokument som anger riktningen för Umeå kommuns äldreomsorg under perioden 2018–2028.

Planen är ett styrdokument för politiken, ett riktmärke för verksamheterna och en visuell bild av kommunens stöd och omsorg för dig som är invånare.

Läs äldreplanen (pdf, 1,7 MB)

Ett antal medborgardialoger har genomförts under framtagandet av äldreplanen.

Rapport om medborgardialogerna (pdf, 2,6 MB)

Kontakt

Nils Enwald
ledningskoordinator
äldreomsorg
Umeå kommun
090-16 18 58
nils.enwald@umea.se

Sidan har granskats 2018-07-13

Sidans kortadress: www.umea.se/aldreplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.