Startsida Umeå kommun

Äldres ekonomi

Konsumentrådgivning

Har du funderingar när det gäller inköp eller din privatekonomi? Kommunens konsumentrådgivare kan ge dig råd och information.
Läs mer om konsumentrådgivningen

God man eller förvaltare

Om du av någon anledning inte kan eller har nedsatt förmåga att sköta sin ekonomi eller tillvarata sina intressen kan en god man företräda dina intressen.
Läs mer om god man och förvaltare

Du betalar hemtjänst och annat stöd från socialtjänsten efter din förmåga

Är du beviljad hemtjänst eller annat stöd , till exempel servicetjänst betalar du en avgift för servicen. Viktigt att komma ihåg är att du kan ansöka om att betala en reducerad avgift. Då betalar du efter din förmåga, beroende på dina omkostnader för boende med mera och vilken inkomst du har.
Läs mer om avgifter och avgiftsreducering här

Pension

Den allmänna pensionen
Pensionsmyndigheten ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen. De har bland annat hand om den allmänna pensionen till äldre (ATP och folkpension).

Till Pensionsmyndigheten kan du vända dig om du har frågor när det gäller utbetalning av pensionens olika delar och andra förmåner.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd kan ges till dig som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom förmåner inom det allmänna pensionssystemet. Du ansöker om stödet hos Pensionsmyndigheten.
Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats om äldreförsörjningsstöd (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att betala ditt boende. Bostadstillägget är skattefritt och hanteras av Pensionsmyndigheteten.Du kan ansöka om bostadstillägg för din bostadskostnad oavsett om du bor i en hyrd bostad, en bostadsrätt, ett eget hus, ett äldreboende eller annat boende.

Läs mer och ansök om bostadstillägg på Pensionsmyndighetsens webbsida (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.