Startsida Umeå kommun

Efter beslut om insats

När du fått beslutet vet du vilket stöd som beviljats för dig. Du har fortfarande ansvar för dig själv och din situation. Ett viktigt mål med stödet är att det ska stärka dina förutsättningar att leva ett oberoende liv.

Kvalitet och uppföljning

Efter ungefär sex veckor kommer biståndshandläggaren att kontakta dig för att fråga huruvida ditt behov av stöd har blivit tillgodosett. Handläggaren kontaktar dig varje år för att fråga om ditt behov av stöd har förändrats.

Varje år genomförs en brukarundersökning där du kommer att tillfrågas om hur du upplever mötet med socialtjänsten och den vård, service och omsorg som ges. Detta för att för att få möjlighet att förbättra vår service.

Du kan också kontakta oss med dina synpunkter.

Mer om hur du lämnar synpunkter

Meddela oss om ditt behov förändras

Om ditt behov av hjälp ökar eller minskar, ta kontakt med din biståndshandläggare. Då gör hen en förnyad bedömning. Det kan göras via ett telefonsamtal eller hembesök. Du kan också prata med den som utför insatsen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.