Startsida Umeå kommun

Hallå senior – tidning för seniorer

 

I socialtjänstens tidning Hallå senior kan du läsa om stöd och aktiviteter för seniorer i kommunen.

Skickas till alla över 65 år

Tidningen skickas ut till alla hushåll där en person 65 år eller äldre bor. Du kan även lyssna på Hallå senior. Beställ en cd eller ett extra nummer av Hallå senior genom att ringa 090-16 10 02.

Ladda ner Hallå senior

Hallå senior! 2018, tema livskvalitet (pdf)

Hallå senior! 2017 tema fysisk aktivitet (pdf)

Hallå senior! 2016 tema framtidens äldreomsorg (pdf)

Tidigare nummer

Hallå senior! 2015 (tema aktiviteter)

Hallå senior! 2014 (tema bo som senior)

Hallå senior! 2013 (tema äldreomsorg)

Hallå senior! 2012 (tema teknik)

Hallå senior! 2011 (tema hälsa

Hallå senior! 2010 (tema kultur)

Hallå senior! 2009 (tema ekonomi)

Hallå senior! 2008 (tema boende)

Mer information

Beställ årets cd eller ett extra exemplar av Hallå senior genom att ringa socialtjänstens mottagningsenhet 090-16 10 02.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.