Startsida Umeå kommun

Hallå senior! – tidning för seniorer

Vart vänder jag mig som senior när jag behöver hjälp? Socialtjänstens tidning Hallå senior! skriver om stöd och aktiviteter för seniorer i kommunen. Varje nummer har ett särskilt tema som kan vara intressant för dig som är senior.

Skickas ut

Tidningen skickas ut till alla hushåll där en person 65 år eller äldre bor. Du kan även lyssna på Hallå senior!. Beställ en cd eller ett extra nummer av Hallå senior! genom att ringa 090-16 10 02.

Ladda ner Hallå senior!

Hallå senior! 2016 (tema framtidens äldreomsorg) (pdf)

Hallå senior! 2015 (tema aktiviteter) (pdf)

Beställ tidigare nummer

Tidigare nummer av tidningen kan du beställa.

Hallå senior! 2014 (tema bo som senior)

Hallå senior! 2013 (tema äldreomsorg)

Hallå senior! 2012 (tema teknik)

Hallå senior! 2011 (tema hälsa

Hallå senior! 2010 (tema kultur)

Hallå senior! 2009 (tema ekonomi)

Hallå senior! 2008 (tema boende)

Mer information

Beställ en cd, ett extra exemplar eller äldre nummer av Hallå senior! genom att ringa 090-16 10 02.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.