Startsida Umeå kommun

Vilket stöd kan man få av äldreomsorgen?

Om du är över 65 år och inte kan tillgodose dina behov, gällande till exempel vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad, kan du ansöka om stöd av äldreomsorgen. Du beviljas stöd utifrån dina behov och din situation. Läs mer om de olika stödinsatserna i vänsterspalten.

Vad ingår i insatsen?
Vad som ingår i din beviljade stödinsats är individuellt och är specificerat i ditt biståndsbeslut.

Läs mer om vad vanliga insatser innebär

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.