Startsida Umeå kommun

Vilket stöd kan man få?

Om du är över 65 år och inte kan tillgodose dina behov, gällande till exempel vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad, kan du få stöd och hjälp av socialtjänstens äldreomsorg. Det stöd du beviljas är individuellt och fattas utifrån dina behov och din situation. Läs mer om de olika stödinsatserna i vänsterspalten.

Hälso- och sjukvårduppgifter

Kommunen utför inte hälso- och sjukvårdsuppgifter (medicindelning, smörjning med salvor som är ordinerade av läkare, såromläggning med mera) i det egna privata hemmet. Detta är primärvårdens/din hälsocentrals ansvar. För boende på särskilt boende har kommunen ansvar upp till och med sjuksköterskenivå.

Vad ingår i insatsen?
Vad som ingår i din beviljade stödinsats är individuellt och är specificerat i ditt biståndsbeslut.

Läs mer om vad vanliga insatser innebär

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.