Startsida Umeå kommun

Fina fötter med fotvård

Umeå kommun bedriver fotvård med utbildade fotvårdsterapeuter på Haga äldrecenter, Hemgårdens äldrecenter och Aktrisens äldrecenter.

Den kommunala fotvårdsverksamheten riktar sig i första hand till personer som bor på ett särskilt boende (äldreboende, demensboende, gruppboende) som har behov av fotvård.

Övriga hänvisas till privata fotvårdsterapeuter. Uppgifter om dessa finns i telefonkatalogens gula sidor. Se länk till höger.

För fotvård betalas betalas en avgift 388 kronor/behandling.

Egenvård och behandling av vanliga åkommor


Ladda ner broschyr egenvård av fötter, framtagen av kommunens utbildade fotterapeuter (pdf-format, 125 kB)
Kontakt

Boka tid hos fotvården:

Hemgårdens äldrecenter
090-16 21 77

Haga äldrecenter
090-16 21 56

Aktrisen äldreboende
090-16 50 33

För frågor och synpunkter:

Enhetschef
fotvårdsverksamheten
äldreomsorgen
090-162176

Relaterad information

Sidan har granskats 2018-02-15

Sidans kortadress: www.umea.se/fotvard

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.