Startsida Umeå kommun

Fotvård

Umeå kommun bedriver fotvård med utbildade fotvårdsterapeuter på Haga äldrecenter, Hemgårdens äldrecenter och Aktrisens äldrecenter.

Den kommunala fotvårdsverksamheten riktar sig till personer som bor på ett vård- och omsorgsboende. Fotvård kostar 388 kronor per behandling.

Övriga hänvisas till privata fotvårdsterapeuter.

Kontakt

Boka tid hos fotvården

Hemgårdens äldrecenter
090-16 21 77

Haga äldrecenter
090-16 21 56

Aktrisen äldreboende
090-16 50 33

Frågor och synpunkter

Enhetschef
fotvårdsverksamheten
äldreomsorgen
090-16 21 76

Relaterad information

Sidan har granskats 2018-11-16

Sidans kortadress: www.umea.se/fotvard

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.