Startsida Umeå kommun

Hur mycket stöd får man?

Här beskrivs vad som vanligtvis ingår i olika stödinsatser. Viktigt att komma ihåg är att omfattningen på det stöd du beviljas är individuellt och fattas utifrån dina behov och din situation. I ditt beslut om bistånd beskrivs vad du är beviljad.

Städ
Avser städning av 2 rum och kök och sker vanligtvis var tredje vecka. Är bostaden större städas inte hela bostaden. I städningen ingår dammsugning och dammtorkning, vädring av mindre mattor, våttorkning av golv mm.
 
Inköp
Inköp av matvaror, apoteksvaror eller något annat du har önskemål om. Sker i närmsta butik/apotek, kan utföras i samband med promenad. Sker vanligen 1 gång per vecka.
 
Tvätt & klädvård
Sker vanligen var tredje vecka. 

Personlig omvårdnad

Vad som ingår i personlig omvårdnad är beroende på ditt behov av hjälp. Vanliga insatser kan vara:  hjälp att komma upp ur/i säng, av- och påklädning, personlig hygien, hjälp vid toalettbesök, dusch, bäddning, tillsyn.

Promenad/utevistelse
Kan ske i samband med inköp. Beviljas efter behov, vanligen 1-2 gånger per vecka.

Trygghetslarm
Med larmet kan du kalla på hjälp dygnet runt om du har behov av akut hjälp.
Mer om trygghetslarm

Telefonservice
Telefonservice innebär att personal från äldreomsorgen ringer upp dig på överenskomna tider för att höra hur du har det eller för att bara prata en stund.

Matleverans
Innebär att du får färdiglagad mat transporterad hem till dig.
Mer om matleverans

Dagverksamhet
Dagverksamhet meningsfulla aktiviteter och social stimulans för personer med demens, psykiskt funktionshinder eller personer som har behov av att bryta ensamhet.
Mer om dagverksamhet

Ledsagning
Ledsagning innebär du får hjälp att utföra någon form av aktivitet utanför hemmet.
Mer om ledsagning

Korttidsvistelse/avlösning
Innebär att du vistas på korttidsboende en tid.
Mer om korttids/avlösning

Vård- och omsorgsboende
Läs mer om vård- och omsorgsboende

Fotvård
Du som har särskilda behov av fotvård kan få hjälp av utbildade fotvårsdterapeuter.
Mer om fotvård

Andra insatser

Färdtjänst

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.