Dagverksamhet

Dagverksamheten är till för personer som bor kvar i det egna hemmet, inte är yrkesverksamma och som har behov av stöd och omsorg för att få det egna behovet av social samvaro tillgodosett. Dagverksamhet riktar sig även till den anhörige som har behov av avlösning under några timmar.

Aktiviteter utifrån individuella behov

Vi strävar efter att besökare ska känna gemenskap i en lugn och trivsam miljö, att aktiviteter som erbjuds, planeras och genomförs individuellt eller tillsammans i grupp. Exempel på aktiviteter är samtal, högläsning, gymnastik, promenader, köksaktiviteter, musik och sång.

Vem får komma till dagverksamheten?

Dagverksamheten är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att man ansöker om stödet hos kommunen. En utredning görs då för att avgöra om behov av dagverksamhet finns. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktperson

Den som beviljas dagverksamhet får en egen kontakt hos personalen, en så kallad kontaktperson. Denne kommer att följa med i verksamheten och hjälpa till med kontakter och vägledning. Kontaktpersonen är den som tar den första kontakten och ger information när det är klart vilken dagverksamhet som erbjuds.

Här finns kommunens dagverksamheter

  • Freja, Aktrisens äldrecenter Umedalen
  • Aurora, Aktrisens äldrecenter Umedalen
  • Fortuna, Hemgårdens äldrecenter
  • Rönnen, Haga äldrecenter
  • Violen, Hemgårdens äldrecenter

Vad kostar det?

Dagverksamhet är kostnadsfritt. Det du betalar är eventuella resor till och från dagverksamheten samt mat och fika.

Bild från en av våra dagverksamheter. Kvinna visar upp bakverk.
På dagverksamheten har vi gemensamma aktiviteter efter gästernas intressen och behov, till exempel köksaktiviteter såsom bakning.
Sidan uppdaterad 2014-06-12 av Camilla Söderlund Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!