Korttidsboende för din närstående och avlösning för dig som vårdar

Umeå kommun kan ge dig som vårdar en anhörig eller närstående i hemmet avlösning genom att din anhöriga vistas på något av kommunens äldrecenter en tid.

Din anhöriga kan regelbundet eller vid enstaka tillfällen komma till  äldrecentret då du som vårdar har behov av avlösning. Du får då chans att vila upp dig samtidigt som din anhöriga får en god omsorg och vård.

Några timmar eller kanske en vecka

Hur länge man vistas hos oss beror på individens behov, det kan röra sig om bara några timmar eller en längre tid. Man bör dock inte vistas på korttidsboende mer än man vistas hemma.

Flera aktiviteter

Under korttidsboende strävar vi efter att våra gäster så långt som möjligt ska kunna bibehålla sina förmågor att klara den dagliga livsföringen. Detta hoppas vi i sin tur ska leda till att våra gäster får bättre förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

En rad olika aktiviteter erbjuds under vistelsen såsom boule, bingo, filmvisning på storbilds-TV, tidningsläsning, matlagningsgrupper, sånggrupper, kortare promenader med mera.

På äldrecentret finns omvårdnadspersonal och sjuksköterska tillgängliga dygnet runt. Även arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns tillgängliga.

Vem kan få avlösning/komma till korttidsboende?

Korttidsboende/avlösning är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att man ansöker om stödet hos kommunen. Hos kommunen utreder en äldreomsorgs- eller handikappkonsulent vilket behov av stöd som din anhörige/närstående har och beslutar om han/hon är berättigad till korttidsboende/avlösning. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Vad kostar det?

Korttidsboende kostar 118 kr/dygn. I detta ingår kost och logi.

Var?

Korttidsboende finns på:
Dragonens äldrecenter
Eriksdals äldrecenter
Bruksbackens äldreboende
Solgårdens äldrecenter
Aktrisen demensboende

Dela
Sidan uppdaterad 2014-12-29 av Annelie Johansson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!