Trygghetsplats för akut avlastning

Om du som vårdar en anhörig eller närstående blir sjuk eller av annan anledning får ett akut behov av avlösning i omvårdnadsarbetet tillhandahåller Umeå kommun så kallade trygghetsplatser.

Den du vårdar får komma till Dragonens äldrecenter och får en god omvårdnad samtidigt som du som vårdar får en tillfällig avlösning.

Hur får man en trygghetsplats?


Har du/ni redan kontakt med äldreomsorgen genom att den du vårdar till exempel har hemtjänst eller annat stöd, kan du ta direkt kontakt med Dragonens äldrecenter där trygghetsplatserna finns. Du tar direkt kontakt med personalen på våning 1 eller 2 under kontorstid.

Telefon våning 1: 090-16 55 31, 16 55 32
Telefon våning 2: 090-16 55 33, 16 55 34

Övrig tid eller om du eller din anhörige/närstående inte tidigare har stöd från äldreomsorgen, kontakta SOS på telefonnummer: 112

SOS tar i sin tur kontakt med socialjouren.

Medtag mediciner


Om det är möjligt, se till att din anhörige får med sig en aktuell medicinlista, sina mediciner, hygienartiklar samt klädombyte. Sängkläder och handdukar finns på trygghetsplatsen.

Var?


Tryghetsplatserna finns på  Dragonens äldrecenter, mittemot Dragonens hälsocentral. Besöksadressen är Dressyrgatan 5.
Dragonens äldrecenter

Dragonens äldrecenter

Sidan uppdaterad 2011-07-25 av Annelie Johansson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!