Startsida Umeå kommun

Anhörigstöd, avlastning

Att hjälpa en närstående i hemmet kan på många sätt vara givande men ibland också svårt och påfrestande. Det är därför viktigt att du som hjälper får stöd.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas en person som inom familjen eller släkten hjälper någon som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand. Även personer med en nära relation till den närstående som har behov av hjälp, kan få stöd.

Du som hjälper kan få stöd

Genom socialtjänsten kan du som hjälper en närstående få stöd på olika sätt. En del stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. I dessa fall tar du direkt kontakt med kontaktpersonen för den verksamhet du är intresserad av eller kommer direkt till verksamhetens lokal.

En del av det stöd som socialtjänsten erbjuder är biståndsprövad, vilket innebär att den du hjälper ansöker om stödinsatsen hos socialtjänsten. Hos oss får du kontakt med en äldreomsorgs- eller handikappskonsulent som gör en utredning för att avgöra om den du hjälper är berättigad till stödet. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Även föreningar och frivilligorganisationer arbetar för att stötta anhörigvårdare. Deras arbete, tillsammans med kommunens arbete, presenteras på dessa webbsidor.

Sidan har granskats 2018-05-03

Sidans kortadress: www.umea.se/anhorig

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.