Startsida Umeå kommun

Anhörigkonsulenter

Du som vårdar en anhörig eller närstående kanske har behov av att prata med någon utomstående eller få annat stöd? Anhörigkonsulenterna kan ge dig råd och information via telefon, besök eller hembesök.

Anhörigkonsulenterna finns till för dig som vårdar en närstående och stödet kostar ingenting. Konsulenterna bistår med information om vad kommunen kan erbjuda för stöd och ordnar aktiviteter riktade till dig som anhörig.

Samtalsgrupper och utbildning

Ibland kan det vara skönt att träffa personer som är i samma situation som du själv, då finns det möjlighet att delta i samtalsgrupper. Anhörigkonsulenterna ordnar också utbildningar i till exempel förflyttningsteknik.

Samverkar med föreningar

Anhörigkonsulenterna samverkar med olika föreningar som har anhörigstöd i sin verksamhet, för att utbyta kunskap och samordna aktiviteter. Varje år den 6 oktober anordnas till exempel Anhörigdagen, en dag med information och föreläsningar till dig som stöttar en närstående.

Anhörigkonsulenterna är även kontaktpersoner för dig som har anhörigarvode.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Marianne Bäckström
090-16 17 64
mejl

Annette Bergstrand
090-16 21 88
mejl

Kristina Sandgren
090-16 43 19
mejl

Riitta Päivärinta-Stenvall
090-16 21 78
mejl
(talar svenska och finska)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.