Startsida Umeå kommun

Anhörigkonsulenter

Om du som anhörig har behov av att prata med någon utifrån den situation du befinner dig i, kan du kontakta anhörigkonsulenterna. De kan ge dig stöd, råd och information. Det kan ske genom telefonsamtal, vid besök eller hembesök. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.

Anhörigkonsulenterna finns till för dig som vårdar en närstående. Konsulenterna bistår med information om vad kommunen kan erbjuda för stöd och ordnar aktiviteter riktade till dig som anhörig.

Samtalsgrupper och utbildning

Ibland kan det vara skönt att träffa personer som är i samma situation som du själv, då finns det möjlighet att delta i samtalsgrupper. Anhörigkonsulenterna ordnar också utbildningar i till exempel förflyttningsteknik.

Samverkar med föreningar

Anhörigkonsulenterna samverkar med olika föreningar som har anhörigstöd i sin verksamhet, för att utbyta kunskap och samordna aktiviteter. Varje år den 6 oktober uppmärksammas till exempel Nationella anhörigdagen.

Anhörigkonsulenterna är även ansvariga för anhöriga som är arvoderade anhörigvårdare.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Marianne Bäckström
090-16 17 64
mejl

Annette Bergstrand
090-16 21 88
mejl

Kristina Sandgren
090-16 43 19
mejl

Riitta Päivärinta-Stenvall
090-16 21 78
mejl
(talar svenska och finska)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.