Startsida Umeå kommun

Dagverksamhet

Dagverksamheten är till för personer som bor kvar i det egna hemmet, inte är yrkesverksamma och som har behov av stöd och omsorg för att få det egna behovet av social samvaro tillgodosett. Dagverksamhet riktar sig även till den anhörige som har behov av avlösning under några timmar.

Aktiviteter utifrån individuella behov

Vi strävar efter att besökare ska känna gemenskap i en lugn och trivsam miljö, att aktiviteter som erbjuds, planeras och genomförs individuellt eller tillsammans i grupp. Exempel på aktiviteter är samtal, högläsning, gymnastik, promenader, köksaktiviteter, musik och sång.

Vem får komma till dagverksamheten?

Dagverksamheten är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att man ansöker om stödet hos kommunen. En utredning görs då för att avgöra om behov av dagverksamhet finns. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktperson

Den som beviljas dagverksamhet får en egen kontakt hos personalen, en så kallad kontaktperson. Denne kommer att följa med i verksamheten och hjälpa till med kontakter och vägledning. Kontaktpersonen är den som tar den första kontakten och ger information när det är klart vilken dagverksamhet som erbjuds.

Här finns kommunens dagverksamheter

  • Freja, Aktrisens äldrecenter Umedalen
  • Aurora, Aktrisens äldrecenter Umedalen
  • Fortuna, Hemgårdens äldrecenter
  • Rönnen, Haga äldrecenter
  • Violen, Hemgårdens äldrecenter
  • Sävar
  • Hörnefors
  • Holmsund

Vad kostar det?

Dagverksamhet är kostnadsfritt. Det du betalar är eventuella resor till och från dagverksamheten samt mat och fika (61 kr).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.