Startsida Umeå kommun

Föreningar som erbjuder stöd

Det finns lokalföreningar i Umeå och även nationellt, som erbjuder stöd till dig som är anhörig. 

Frivilligcentralen

Frivilligcentralen erbjuder avlastning, promenadsällskap med mera till dig som är anhörig.
Läs mer om Frivilligcentralen

Lokala föreningar 

Afasiföreningen i Umeå
www.afasi.ac.se

Demensföreningen i Umeå
www.demensforbundet.se/foreningar/umea
Telefonrådgivning Demensförbundet 0485-375 75

Parkinsonföreningen i Umeå
www.parkinsonforbundet.se

Röda korset i Umeå
www.umeakretsarna.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Umeå
www.hjarnkraft.nu
www.hjarnet.nu

Neuroförbundet Umebygden
www.neuroforbundet.se/umebygden

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Vi verkar för att stötta anhöriga som på olika sätt är med i vården av en närstående.

Anhörigas Riksförbund har en nationell stödtelefon, Anhöriglinjen, som bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

Telefon: 0200-239 500
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10.00–12.00 samt

kl. 13.30–15.00 och onsdag kl. 19.00–21.00.

anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se

www.anhorigasriksforbund.se


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.