Startsida Umeå kommun

Föreningar som erbjuder stöd

Det finns en del föreningar i Umeåområdet och nationellt som erbjuder stöd till dig som är anhörig.

Afasiföreningen i Västerbotten
Webbplats: www.afasi.ac.se

Demensföreningen i Umeå
Webbplats: www.demensforbundet.se

Parkinsonföreningen Västerbotten
Webbplats: www.pnord.org

Röda korset i Umeå            
Webbplats: www.umeakretsen.se

Hjärnkraft Umeå
Webbplats: www.umea.hso.se/Om-oss/Medlemsforeningar/Hjarnkraft/

NEURO-förbundet
Webbplats: neuroforbundet.se/lokalforeningar/vasterbottens-lan/vasterbotten/

Anhörigas riksförbund

Anhörigas riksförbund, AHR, är en riksorganisation som stöder anhöriga och andra närstående som vårdar någon i hemmet eller på institution.

AHR har en stödtelefon för anhöriga i hela landet.

För mer information och kontakt
www.ahrisverige.se

Frivilligcentralen

Frivilligcentralen erbjuder konkret stöd till dig som är anhörig. Till exempel avlastning, promenadsällskap med mera.
Läs mer om Frivilligcentralen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.