Startsida Umeå kommun

Korttidsboende

Umeå kommun har korttidsboenden med syfte att tillhandahålla kortare vistelser när omvårdnadsbehovet är så stort att det inte kan tillgodoses i hemmet alternativt regelbundna vistelser i syfte att få miljöombyte och omvårdnad samt avlastning för den anhörige.

Några timmar eller kanske en vecka

Hur länge man vistas på korttidsboendet beror på personens behov. Det kan vara några timmar eller flera dagar.

Aktiviteter

På korttidsboendet erbjuds olika aktiviteter, exempelvis boule, bingo, filmvisning, tidningsläsning, grupper för sång och matlagning, kortare promenader.

Under vistelsen på korttidsboendet strävar man efter att de boende ska kunna bibehålla sina förmågor att klara vardag. Det gör att förutsättningarna att bo kvar i det egna hemmet ökar.

På korttidsboendet finns omvårdnadspersonal och sjuksköterska tillgängliga dygnet runt. Även arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns att tillgå.

Vem får komma till korttidsboende?

Korttidsboende/avlösning är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att man ansöker om stödet. Biståndshandläggaren utreder behovet av stöd och tar sedan ett beslut. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Vad kostar det?

Korttidsboende kostar 160 kronor/dygn. I detta ingår omvårdnad, kost och logi.

Var?

Korttidsboende finns på:

Aktrisen äldrecenter

Bruksbackens äldreboende

Dragonens äldrecenter

Eriksdals äldrecenter

Solgårdens äldrecenter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.