Startsida Umeå kommun

Trygghetsplats för akut avlastning

Om du som vårdar en anhörig eller närstående blir sjuk eller av annan anledning får ett akut behov av avlösning i omvårdnadsarbetet tillhandahåller Umeå kommun så kallade trygghetsplatser.

Den du vårdar får komma till Dragonens äldrecenter och får en god omvårdnad samtidigt som du som vårdar får en tillfällig avlösning.

Hur får man en trygghetsplats?


Har du/ni redan kontakt med äldreomsorgen genom att den du vårdar till exempel har hemtjänst eller annat stöd, kan du ta direkt kontakt med Dragonens äldrecenter där trygghetsplatserna finns. Du tar direkt kontakt med personalen på våning 1 eller 2 under kontorstid.

Telefon våning 1: 090-16 55 31, 16 55 32
Telefon våning 2: 090-16 55 33, 16 55 34

Övrig tid eller om du eller din anhörige/närstående inte tidigare har stöd från äldreomsorgen, kontakta SOS på telefonnummer: 112

SOS tar i sin tur kontakt med socialjouren.

Medtag mediciner


Om det är möjligt, se till att din anhörige får med sig en aktuell medicinlista, sina mediciner, hygienartiklar samt klädombyte. Sängkläder och handdukar finns på trygghetsplatsen.

Var?


Tryghetsplatserna finns på  Dragonens äldrecenter, mittemot Dragonens hälsocentral. Besöksadressen är Dressyrgatan 5.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.