Startsida Umeå kommun

Trygghetsplats för akut avlastning

Om du som vårdar en anhörig eller närstående blir sjuk eller av annan anledning får ett akut behov av avlösning i omvårdnadsarbetet finns trygghetsplatser.

Du som har insatser från äldreomsorgen

Om den som behöver trygghetsplats redan har andra insatser från äldreomsorgn kan du ringa direkt till Dragonens äldrecenter.

Vardagar 8.00-17.00 ring följande nummer:

Telefon våning 1: 090-16 55 31, 16 55 32
Telefon våning 2: 090-16 55 33, 16 55 34

Övrig tid ring 112 (kvällstid, natt eller helg).

Du som inte har insatser från äldreomsorgen

Ring 112. SOS kontaktar då kommunens socialjour som kan hjälpa dig.

Ta med mediciner, hygienartiklar och klädombyte

Om det är möjligt, se till att din anhörige får med sig en aktuell medicinlista, sina mediciner, hygienartiklar samt klädombyte. Sängkläder och handdukar finns på trygghetsplatsen.

Adress: Dressyrgatan 5

Tryghetsplatserna finns på Dragonens äldrecenter, mittemot Dragonens hälsocentral. Besöksadress: Dressyrgatan 5.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.