Startsida Umeå kommun

Det finns barn och familjer som behöver fler kloka vuxna. Är du en av dem?

Är du intresserad av människor, att utveckla relationer, kanske lära dig något nytt och samtidigt växa som människa - då har vi uppdragen för dig. Vi har alltid behov av fler snälla och engagerade människor. Både för korta och långa uppdrag. Du kan göra skillnad för en annan människa.

Vi söker

Familjehem: Tar emot ett barn som inte kan bo kvar i sin familj, av en eller annan anledning, som en ny familjemed­lem. Det kan gälla i några månader, något år eller tills hon eller han flyttar hemifrån.

Kontaktfamilj: Är en extra resurs om stödjer och hjälper ett barn och en familj genom att barnet bor hos er en eller några gånger per månad.

Stödfamilj: Hjälper och stöttar en familj som har ett barn med funktionsnedsättning och ger barnet ett miljöombyte till exempel en gång i månaden.

Kontaktperson: Du finns där som stöd och förebild för en vuxen eller ungdom som behöver hjälp att få ordning på tillvaron, bryta ensamhet och ibland även bryta ett de­struktivt beteende.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.