Startsida Umeå kommun

Familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj eller kontaktperson – vi behöver dig!

Behovet av olika former av hjälp och stöd till barn, unga och familjer är just nu mycket stort. Vill du göra en insats?

Familjehem: Tar emot ett barn eller en ungdom som blir en ny familjemedlem i några månader, något år eller tills hon eller han flyttar hemifrån.

Stödfamilj: Avlastar en familj med ett funktionshindrat barn och ger barnet ett miljöombyte till exempel en gång i månaden.

Kontaktfamilj: Är en extra resurs för en barnfamilj som behöver avlastning en eller några gånger per månad.

Kontaktperson: Du finns där som stöd och förebild för en vuxen eller ungdom som behöver hjälp att få ordning på tillvaron, bryta ensamhet och ibland även bryta ett destruktivt beteende.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.